Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Videregående uddannelse

På denne side kan du finde flere materialer baseret på Den Kreative Platform og Creative platform Learning til anvendelse på videregående uddannelser.

Creative Genius - et semester til kreativ fordybelse i dit fag

Creative Genius er et 9. semester (30ECTS) til kreativ fordybelse og nytænkning af et hvilket som helst fag, som den studerende har en batchelor grad i. Der er tale om et tværfagligt studiemiljø, som samtidig er en nytænkning af pædagogikken på et  universitetsstudium. De studerende skal hele semesteret arbejde kreativt og nytænkende med en praktisk eller teoretisk problemstilling, der udspringer af deres egen faglige baggrund. Fokus i undervisningen er på, at de studerende udvikler sig selv og hinanden til kreative genier inden for deres respektive faglige områder. De udvikler deres egen personlige kreative metode som de kan anvende i deres fremtidige arbejde og de får erfaring med en metodeværktøjskasse der bringer mere kreativitet ind i arbejdet med enhver problemstilling.  Et kreativt geni kan både gå i dybden og se nye perspektiver og løsninger inden for sit fag og lærer at samarbejde innovativt på tværs af faggrænser.

Se uddannelsens hjemmeside her: www.uva.creativegeniussemester.aau.dk

Kreative udviklingsforløb (Camps)

Camps kan bruges til mange ting inden for innovation og entreprenørskab. Generelt for dem er dog, at de fokuserer på nytænkning, og at både udvikling og læring finder sted for deltagerne i campen. Hvis du ønsker at opsætte en camp eller ideudviklingsforløb over flere dage, der tager udgangspunkt i Den Kreative Platform og 3D-didaktikken, kan du bruge vores "Camp Guide - Genvej til unikke ideer". Hvis du har prøvet at arbejde med Den Kreative Platform før, så kan du også bruge vores 10-timers campguide. I video playlisten herunder kan du se eksempel på en række 48-timers camps, vi har lavet.

Kursus i Nytænkning

Dette kursus er udviklet som et 5 ECTS kursus i Nytænkning, der kan implementeres på enhver ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Dele heraf kan også anvendes i ungdomsuddannelser. Det kan derfor bruges som et indhold til et fag, der kan betegnes Nytænkning i Markedsføring, Nytænkning i Biokemi, Nytænkning i Bygningskonstruktion eller andet, afhængigt af den problemstilling man arbejder med på kurset

Det kunne eksempelvis dække eller delvist dække indholdet i et entreprenørskabs-, innovation- eller kreativitetsfag.

Undervisningsmaterialet er udviklet, så du kan gå i gang med kurset på din egen uddannelsesinstitution. Vi anbefaler dog, at man sætter sig grundigt ind i Den Kreative Platform og 3D-didaktikken, inden man starter kurset. Undervisningsmaterialet findes både på dansk og engelsk. Lærermappen er dog kun på engelsk. Lærermappen giver et overblik og indblik i kurset, hvordan det skal opsættes og gennemføres samt links til undervisningsmaterialer såsom slideshows, videoinstruktionsguider og andre materialer, der skal anvendes på kurset. Download lærermappen.

I lærermappen vil du finde en litteraturliste, som vi vil anbefale, at du gennemgår inden kursusstart

Modulbaserede undervisinngsforløb

Vi arbejder hele tiden på at gøre det lettere at anvende de fire principper i innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. Vi har udviklet en række proces moduler, der kan anvendes og sættes sammen til forskellige forløb. Disse moduler indeholder stort set alt, hvad du har brug for til selv at komme i gang. Til hver modul finder du slideshow, videoinstruktioner og materialer. Se modulerne.

Inden du begynder at undervise

Vi vil anbefale, at du læser bogen "Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden", inden du anvender dette materiale. Det er en bog om Den Kreative Platform i teori og praksis, skrevet til læreren eller uddannelsesplanlæggeren inden for hele uddannelsessektoren. Bogen udgør et paradigmeskift i måden at tænke undervisning på. Der er tale om en undervisningsform, hvor udvikling af elevens kreative kompetence er i fokus, FORDI det faglige niveau derved hæves.

Desuden vil vi anbefale, at du ser nogle af vores online forelæsninger. Disse forelæsninger forklarer Den Kreative Platform og 3D-didaktikken ud fra mange forskellige vinkler.

Vi har gennem årene afholdt en lang række kurser og implementeringsforløb for mange forskellige skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi hjælper også gerne dig og din institution godt i gang. Se vores udbud af kurser.