Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Kreativitet i innovation og entreprenørskab

Ingen innovation uden kreativitet. Kreativitet er det skabende element. Innovation skaber rammerne for kreativiteten men hvis deltagerne i innovationen ikke tænker og handler kreativt sker der ingen innovation. Det er en af grundene til at kreativitet er på top 3 over de mest værdifulde kompetencer i 2020 (World Economic Forum). Denne side handler om, hvordan procesmetoden Den Kreative Platform anvendes i innovative og entreprenante processer.

I forhold til innovation, entreprenørskab og iværksætteri er vi med Den Kreative Platform nede i maskinrummet. Kreativiteten og nytænkningen er motoren i enhver innovativ eller entreprenel proces. Den, der deltager i en innovativ eller entreprenel proces, skal kunne jonglere med sin viden i såvel tanke som handling, kunne få øje på nye sammenhænge og sætte sin viden sammen på nye måder – og det er netop, hvad kreativitet handler om.

Vi har gennemført innovationsprocesser på skoler, i kommuner samt i virksomheder, hvor vi anvender Den Kreative Platform som metode til at skabe mere kreativitet og dermed innovation.

Den Kreative Platform i din organisation

Hvis du ønsker at anvende Den Kreative Platform som driver af innovative eller entreprenelle processer i din organisation, designer vi gerne skræddersyede processer og afvikler dem hos jer. En anden mulighed er, at vi klæder jer på til selv at kunne anvende Den Kreative Platform. Vi har i samarbejde med flere kommuner og virksomheder afholdt 1- og 2-dags kurser, hvor medarbejderne er blevet klædt på til at kunne anvende Den Kreative platform i deres arbejde f.eks. i forbindelse med innovationsprojekter og intern videreuddannelse i kreative og innovative arbejdsformer. Kig under Kurser og Hjælp eller kontakt Søren Hansen (20458394) for at høre, hvordan vi kan samarbejde. Du kan også gøre som andre organisationer og sende en eller flere medarbejdere på den 1-årige deltidsuddannelse Creative Genius, hvor de bliver klædt på til at drive udviklingen af kreativitet og innovation i organisationen.

Camps (kreative udviklingsprocesser)

Camps kan bruges til mange ting inden for innovation og entreprenørskab. Generelt for dem er dog, at de fokuserer på nytænkning, og at både udvikling og læring finder sted for deltagerne i campen. Hvis du ønsker at opsætte en camp eller ideudviklingsforløb over flere dage, der tager udgangspunkt i Den Kreative Platform og 3D-didaktikken, kan du bruge vores "Camp Guide - Genvej til unikke ideer". Hvis du har prøvet at arbejde med Den Kreative Platform før, så kan du også bruge vores 10-timers campguide

I playlisten herunder kan du bl.a. se et eksempel på en 48-timers camp, der kaldes Solution camp samt en række andre procesforløb.