Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Hvor bruges den kreative platform?

Den Kreative Platform anvendes, når en gruppe mennesker har en fælles opgave, de ønsker at løse uden at sidde fast i rutiner, fordomme, forventninger og andre begrænsninger, der fremkommer af at tænke og gøre, som man plejer. På Den Kreative Platform bliver det lettere for alle at anvende al deres viden sammen i en kreativ proces. Den Kreative Platform har været anvendt følgende steder:

På uddannelsesinstitutioner fra folkeskole til universitet

Fra folkeskolen til universitetet anvendes Den Kreative Platform i såvel fag-faglig undervisning inden for de fleste fag som til  tværfaglig undervisning, hvor fagene integreres i arbejdet med et emne, problem eller en opgave. Gennem processen på Den Kreative Platform udvikler eleverne deres kreative kompetencer, samtidigt med at de lærer fagenes indhold.

Læs mere om, hvordan du kan lære at anvende Den Kreative Platform som undervisningsmetode.

I kommunen

Vi har arbejdet sammen med en del kommuner om at integrerer Den Kreative Platform i kommunens arbejde. Det handler typisk om følgende områder:

  • Innovatiosprojekter inden for kommunens fokusområder
  • Uddannelse af medarbejdere til at drive kommende innovationsprojekter
  • Til inklusionsprojekter f.eks. inden for Børn og Unge-området
  • Til borgerinddragelse i hørings- og vidensdelingsforløb
  • Samarbejde på tværs af kommunens specialer, hvor ønsket er, at viden kan flyde mere frit henover faggrænser

Vi har i samarbejde med flere kommuner afholdt 1- og 2-dags kurser, hvor medarbejderne er blevet klædt på til at kunne anvende Den Kreative platform i deres arbejde f.eks. i forbindelse med innovationsprojekter og intern videreuddannelse i kreative og innovative arbejdsformer. Vi har også faciliteret innovationsforløb direkte. Kig her for at se, hvordan hjælpe jer i gang.

Til Produktudvikling

I samarbejde med virksomheder og andre organisationer har vi faciliteret en lang række udviklingsprojekter, hvor målet er at skabe nye innovative produkter. På Den Kreative Platform slipper vi al viden fri, hvorved der opstår nye muligheder, perspektiver og løsninger på gamle problemstillinger. Vi arbejder typisk med produktudvikling i forløb på 1 til 3 dages varighed, der f.eks. kan være organiseret som en Solution camp. I samarbejde med MatchMaking på AAU afvikler vi solution camps med deltagelse af studerende, men vi laver dem også med jeres medarbejdere uden deltagelse af studerende. Kontakt Søren Hansen på 20458394 eller sh@business.aau.dk for yderligere information.

Til Medarbejderudvikling

Vi anvender Den kreative Platform til processer, der skaber engagement, arbejdsglæde og selvværd. Det kan være i skolen, virksomheden eller kommunen. vi har f.eks. i samarbejde med Posten afholdt kursus for samtlige postbude i Danmark med det formål at skabe mere arbejdsglæde i de enkelte teams på postkontorerne.

Og hvor anvendes Den kreative Platform IKKE

Enhver proces på Den Kreative Platform handler grundlæggende om, at mennesker mødes på tværs af faglige, sociale og kulturelle skel for at lege nysgerrigt med deres viden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Den Kreative Platform anvender det skabende nærvær mellem mennesker som fundament. Derfor er der selvfølgelig også en række formål, den ikke egner sig til. Den Kreative Platform anvendes IKKE til:

  • Menings- eller holdningsudvekslinger
  • Diskussionsfora
  • Refleksive processer
  • Bedømmelse