Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Procesmoduler til den kreative platform

Alle forløb i Den Kreative Platform er sat sammen af en række standardmoduler. Det vil sige, at man kan lave et undervisningsforløb ved at sammensætte modulerne på én måde, et udviklingsforløb ved en anden sammensætning og en helt tredie sammensætning kan blive til et forløb for selvværdsudvikling.

Vi forsøger hele tiden at gøre det lettere for praktikere at sammensætte deres egne forløb ud fra Den Kreative Platform. Vær opmærksom på, at du skal have en betydelig erfaring med anvendelse af Den Kreative Platform, før du kan sammensætte dine egne forløb udf ra modulerne.

Du kan finde de enkelte moduler i listerne herunder. Beskrivelserne og instruktionsvideoerne er primært på engelsk, men du kan både downloade danske slides og danske materialer til brug i modulerne. Modulerne er oprindeligt udviklet til et 5-ECTS kursus i nytænkning. Download manualen til kurset.

Modul 0 Introduktion 0A: Auto running slideshow for when participants enter the room and your presentation of the course structure and objective
Modul 1 Rød løber

1A: A number of 3D cases that will bring the participants onto The Creative Platform

1B: A number of 3D cases that will bring the participants onto The Creative Platform

1C: A number of 3D cases that will bring the participants onto The Creative Platform

1D: A number of 3D cases that will bring the participants onto The Creative Platform

1E: A number of 3D cases that will bring the participants onto The Creative Platform

Modul 2 Præsenter problemet 2A: Presenting the problem for the participants
Modul 3 Individuel idegenerering

3B: Idea generation using “Brain writing", “Person” stimuli", “Picture” stimuli and “Word” stimuli

3C: Idea generation using “Principle” stimuli

3D: Idea generation using ”Challenge” stimuli

Modul 4 Idegenerering og udvikling i grupper

4A: Collaborative idea generation

4B: Collaborative idea development in groups of 2 participants

4D: Collaborative idea development in groups of more than 2 participants

Modul 5 Udvælgelse af ideer

5A: Selection of ideas individually

Modul 6 Vidensoversigt 6B: Drawing a mental library of the knowledge needed to continue development of an idea
Modul 7 Præsentation af ide 7A: Presentation of ideas for all participants
Modul 8 Refleksion over proces 8A: Reflection using power writing
Modul 9 Den Kreative Platform-teori 9A: Theory on The Creative Platform
Modul 10 Horisontal tænkning-teori

10A: Theory on Horizontal Thinking including theory on the relation between knowledge and creativity

Modul 11 Ingen oplevet bedømmelse-teori 11A: Theory on No-experienced Judgement including theory on the relation between confidence and creativity
Modul 12 Opgavefokus-teori 12A: Theory on Task Focus and the relation between motivation and creativity
Modul 13 Parallel tænkning-teori 13A: Theory on Parallel Thinking and the relation between concentration and creativity
Modul 14 3D-didaktik-teori 14A: Theory on 3D didactic for practical enhancement of creativity
Modul 15 3D-didaktik-instruktionstræning 15A: Practicing the instructions of 3D cases / Practicing the facilitator role
Modul 16 3D-didaktik-udvikling af nye 3D-cases 16A: Developing new 3D cases and practicing the instruction of 3D cases / practicing the facilitator role
Modul 17 6-fase-model for Den Kreative Platform-teori 17A: Theory of the 6-phase model
Modul 18 Deltagerne gøres klar til selv at bruge Den Kreative Platform