Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Creative platform learning

Creative Platform Learning (CPL) er en forskningsbaseret undervisningsform, der skaber et kreativt læringsrum. Det kreative læringsrum skaber tryghed, fokus og engagement, der gør det lettere for eleverne at bruge deres kreativitet til at lære. Ved anvendelse af CPL opnår vi, at eleverne samtidigt med deres faglige udvikling også udvikler deres kreativitet og entreprenørielle handlekompetence.

Creative Platform Learning kan anvendes i alle fag, hvor du ønsker at eleverne får lettere ved at anvende deres kreativitet. CPL består af en række konkrete metoder og øvelser der skaber et kreativt læringsmiljø med højt til loftet hvor eleverne er nysgerrige, iderige og ikke er bange for at fejle.

Instruktioner i CPL undervisning - Det grundlæggende i pædagogikken bag CPL

Det Kreative Gruppearbejde - En model (1-2-gruppe) der gør det let for eleverne at deltage fokuseret og åbensindet mens de anvender deres kreativitet i gruppearbejdet.

Træningsøvelser (3D cases) - Der træner elevernes kreativitet og udvikler et kreativt læringsmiljø

Lokalets indretning - Kreativitet kræver fokus og du kan med fordel indrette lokalet så det bliver lettere for eleverne at fokuserer på undervisningen.

Pausetyper i undervisningen - Måden eleverne holder pauser på har betydning for elevernes fokus og dermed deres kreativitet.

Inddeling i grupper og makkerpar - Samarbejde på tværs i klassen hvor læreren tager ansvar for hvem der arbejder sammen.

Bogen om CPL - Hvis du vil have det hele med kan du læse  vores bog som gennemgår teori og en lang række eksempler på anvendelsen af CPL i forskellige fag i skolen. Du kan også se hvordan

Eksempler på anvendelse af CPL

Her får du nogle  eksempler på hvor CPL anvendes til at skabe et kreativt læringsrum i forbindelse med forskellige uddannelsesaktiviteter.

  1. Creative Genius programmet på Aalborg universitet (2013-2018). Et 30 ECTS 9. semester i at mestre sit fag kreativitet. Her blev CPL anvendt som den grundlæggende didaktiske tilgang. Det havde en vedvarende impact på de studerendes kreative kompetencer og mindset. Det kan du kan læse mere om her samt i denne artikel.
  2. Videoeksempler - Se hvordan CPL anvendes i forskellige fag på skoler og gymnasier her
  3. STEMificering af din naturfagsundervisning er en model for naturfagsundervisning der tager afsæt i elevernes nysgerrighed for natur og teknologi. Her anvendes CPL til at skabe et læringsrum der efterspørger og anderkender elevernes nysgerrighed og sammen med anvendelse af metoder for undersøgelsesbaseret læring og problembaseret læring, giver dem mulighed for at arbejde kreativt med at finde svar på deres spørgsmål. Læs meget mere om STEMificering her
  4. Den europæiske rumfartsorganisation (ESA) har et Business Incubation Center (ESABIC) hvor CPL anvendes til at skabe mere kreativitet i et 48 timers BOOTCAMP forløb. Download booklet om forløbet og se hvordan du konkret kan anvende CPL i en kreativ event her

Workshops i CPL på din skole.

Vi kommer gerne ud på din skole og lærer jer at anvende CPL til at skabe et kreativt læringsmiljø

Kontakt Søren Hansen sha@plan.aau.dk eller 20458394. Forskningsgruppen for Uhæmmet Videns anvendelse, Aalborg Universitet