Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Creative platform learning

Creative Platform Learning (CPL) er en forskningsbaseret undervisningsform, der skaber et kreativt læringsrum. Det kreative læringsrum skaber et fokus og engagement, der gør det lettere for eleverne at bruge deres kreativitet til at lære. Ved anvendelse af CPL opnår vi, at eleverne samtidigt med deres faglige udvikling også udvikler deres kreativitet og entreprenørielle handlekompetence.

Creative Platform Learning kan anvendes i alle fag, hvor du ønsker at give eleverne mulighed for at anvende deres kreativitet i højere grad .Enten som en fuldstændig erstatning eller som et supplement til din eksisterende undervisning. Du kan anvende CPL både i folkeskolen, på gymnasiet og på en videregående uddannelse.

CPL består af en række elementer der alle gør det lettere for eleverne at være kreative. De kan anvendes i en helhed eller hver for sig:

Instruktioner i CPL undervisning - Det grundlæggende i pædagogikken bag CPL

Det Kreative Gruppearbejde - En model der gør det let for eleverne at anvende deres kreativitet i gruppearbejdet.

Lokalets indretning - Kreativitet kræver fokus og du kan med fordel indrette lokalet så det bliver lettere for eleverne at fokuserer på undervisningen.

Pausetyper i undervisningen - Måden eleverne holder pauser på har betydning for elevernes fokus og dermed deres kreativitet.

Inddeling i grupper og makkerpar - Samarbejde på tværs i klassen hvor læreren tager ansvar for hvem der arbejder sammen.

Bogen om CPL - Hvis du vil have det hele med kan du læse  vores bog som gennemgår teori og en lang række eksempler på anvendelsen af CPL i forskellige fag i skolen. Du kan også se hvordan

Videoeksempler - Se hvordan CPL anvendes i forskellige fag på skoler og gymnasier

Workshops på din skole. Vi kommer gerne ud på din skole og lærer jer at anvende CPL til at skabe et kreativt læringsmiljø

Kontakt Søren Hansen sha@plan.aau.dk eller 20458394. Forskningsgruppen for Uhæmmet Videns anvendelse, Aalborg Universitet