Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Kreativitetskort

På denne side finder du to typer kreativitetskort, vi har udviklet til at stimulere idegenerering i kreative processer. Det er stimulikort, som du anvender under idegenereringen, og træningskort, som anvendes i 3D-cases til at træne deltagernes kompetence i at få ideer.

 

Stimulikort og træningskort til 50 personer

Du kan frit downloade og anvende vores "klassesæt", der består af 5 typer træningskort (ord-billed-person-princip-udfordring) samt 15 forskellige bunker med stimulikort (2011 version) til Den Kreative Platform til eget brug. Find og download kortene længere nede på siden. Dog må du ikke videresælge kortene i nogen form. Det C (copyright), du kan se på kortene i denne betaversion, står der alene med det formål for øje at undgå videresalg af materialet.

Vi har også indgået en aftale med et trykkeri, hvor du kan bestille kort på enten dansk eller engelsk, hvis du ikke ønsker at lave dem selv. Du kan enten bestille træningskortene alene eller hele sættet bestående af træningskort + 15 forskellige bunker stimulikort. De fås både på dansk og engelsk.

Varenr.: 101: DK: 1 sæt træningskort (bestående af 5 forskellige træningskort): 280 kr. ekskl. moms
Varenr.: 102: DK: 1 sæt træningskort (bestående af 5 forskellige træningskort) & 1 sæt stimulikort (bestående af 15 forskellige udgaver) : 980 kr. ekskl. moms

Varenr.: 201: UK: 1 sæt træningskort (bestående af 5 forskellige udgaver): 280 kr. ekskl. moms
Varenr.: 202: UK: 1 sæt træningskort (bestående af 5 forskellige udgaver) & 1 sæt stimulikort (bestående af 15 forskellige udgaver) : 980 kr. ekskl. moms

Vi skal også gøre opmærksom på at priserne er ekskl. fragt.

Send din bestilling med mail til bestillingen til: info@budolfi-grafisk.dk, og skriv "bestilling af varenr. xxxxx" i emnefeltet, og selve bestillingen skrives bare i mailen.
Det er også vigtigt, at du skriver leverings- og faktureringsadresse i mailen, samt evt. EAN-nr.

TRÆNINGSKORT:

Ordtræningskort (engelsk version) Ord-træningskort anvendes f.eks. i undervisningsmodul 3B - Individuel idegenerering

Billedetræningskort (engelsk version) Billed-træningskort anvendes f.eks. i undervisningsmodul 3B - Individuel idegenerering

Personanalogi-træningskort (engelsk version) Personanalogi-træningskort anvendes f.eks. i undervisningsmodulet 3B - Individuel idegenerering

Princip-træningskort (engelsk version) Princip-træningskort anvendes f.eks. i undervisningsmodulet 3C - individuel idegenerering

Udfordringstræningskort (engelsk version) Udfordringstræningskort anvendes f.eks. i undervisningsmodulet 3D - individuel idegerering

STIMULIKORT:

Der er 15 forskellige sæt stimulikort. De anvendes bl.a. i undervisningsmodulet 4A - Ideudvikling i grupper - "Spillet"

De 15 sæt herunder er på dansk

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

De 15 sæt herunder er på engelsk

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

 

ÆLDRE UDGAVE AF kreativitetskort: (kendt som "Den Kreative Platform SPILLET")

Du kan også anvende en ældre udgave af værktøjskassen, som er udviklet til ideudvikling i en gruppe. I denne version findes der kun ord-træningskort. til gengæld er der 100 kort i modsætning til 50 i den nye værktøjskasse.

Den Kreative Platform Spillet til Idegenerering

Dette "spil" anvendes til idegenerering inden for produktudvikling, serviceudvikling, markedsudvikling, organisationsudvikling eller andre former for udvikling. Det kan bruges til enhver situation, hvor nytænkning på et problem eller mulighed er ønskelig. Det kan derfor anvendes i alle dele af innovative og entreprenante processer, hvor nye ideer og videnskonstruktioner skal bruges for at komme videre. I brugsvejledningen til spillet kan du læse om, hvordan man spiller det, og hvilke øvelser der anbefales at anvende i forbindelse med spillet. Herudover kan du bruge følgende materialer i forbindelse med "spillet".

Personkort
Principkort
Ordkort
Udfordringskort
Ordtræningskort

Brugsvejledning light

Brugsvejledning
3D case instruktionskort
Formidlingskort
Fremtidskort 1
Fremtidskort 2
Hjerne
Huskekort
Problemvinkelkort
Spilleplade
Tingkasse

Følgende video viser, hvordan man kan komme igang med at bruge spillet gennem anvendelsen af 3D-cases.