Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Skolen

På denne side finder du forløb og materialer, du kan anvende til undervisning i skolen. De er alle baseret på Den Kreative Platform og Creative Platform Learning.

Kreative processer i undervisningen

Med Den Kreative Platform lærer eleverne at være kreative samtidig med at de lærer det faglige. Herunder finder du en playliste med en række videoer der viser hvordan Den Kreative Platform kan anvendes i et undervisningsforløb i 1G, men undervisingseksemplet kan uden videre kopieres til grundskolen med en anden opgave. I forløbet skal eleverne arbejde med problemstillingen: Hvordan får vi almindelige danskere til at interessere sig mere for EU? Første video viser selve forløbet uden 3D-cases. Derefter følger videoer med alle de 3D-cases, der blev anvendt til at skabe kreativt miljø og kreative kompetencer i klassen. 3D-casene var integreret i forløbet, men det behøver de ikke være.

Kreativitet i alle fag med Creative Platform learning

Vores nyeste innovation baseret på vores forskning er en ny undervisningsmodel til skoler, gymnasier og videregående uddannelser. Med CPL strukturerer du undervisningen, så det er let for eleven at fokusere. Samtidig anvendes 3D cases til at skabe et unikt kreativt miljø i klassen. Modellen er udviklet primært til enkeltfaglige undervisningsforløb og kan i princippet anvendes i alle fag til alle læringsmål. Se playliste med 4 undervisningsforløb fra forskellige fag.

Læs meget mere om CPL. Materialer - Beskrivelser - Kurser

 

Kreative udviklingsforløb (Camps)

Camps kan bruges til mange ting inden for innovation og entreprenørskab. Generelt for dem er dog, at de fokuserer på nytænkning, og at både udvikling og læring finder sted for deltagerne i campen. Hvis du ønsker at opsætte en camp eller ideudviklingsforløb over flere dage, der tager udgangspunkt i Den Kreative Platform og 3D-didaktikken, kan du bruge vores "Camp Guide - Genvej til unikke ideer". Hvis du har prøvet at arbejde med Den Kreative Platform før, så kan du også bruge vores 10-timers campguide. I video playlisten herunder kan du se eksempel på en række 48-timers camps, vi har lavet.

Tværfaglige undervisningsmaterialer

Sammen med Fonden for entreprenørskab har vi udviklet tværfaglige undervisningsmaterialer, hvor Den Kreative Platform anvendes. Du finder materialer til alle klassetrin. De downloades gratis fra FFE-hjemmesiden.

Du og din familie i Balonga (2 - 3 klassetrin)

Med materialet "Du og din familie i Balonga" kan du undervise om en afrikansk landsby, mens du anvender pædagogikken fra Den Kreative Platform. Materialet udgives af Fonden for Entreprenørskab og Young Enterprise. Download materialet.

Det er tanken, at Balonga-materialet skal fungere generisk for undervisning baseret på Den Kreative Platform. Efter du har gennemført Balonga-forløbet, kan du derfor bruge samme pædagogiske grundlag til et hvilket som helst andet læringsområde. Kig under indskoling.

Klubben (4-5 klassetrin)

Med materialet "Klubben" kan du undervise i iværksætteri, mens du anvender pædagogikken fra Den Kreative Platform. Materialet udgives af Fonden for Entreprenørskab og Young Enterprise www.YE.dk. Download materialet. Kig under mellemtrin.

Det er tanken, at Klubben-materialet skal fungere generisk for undervisning baseret på Den Kreative Platform. Efter du har gennemført Klubben-forløbet, kan du derfor bruge samme pædagogiske grundlag til et hvilket som helst andet læringsområde.

Lys og Farver (8-9 klasse)

Lys og farver" vækker eleverne i 8.-9. klasses interesse for de fænomener, der knytter sig til lys og farver. Målet er at give dem
redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden inden for naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder inden for projektarbejde. Lys og farver er fænomener, der optræder i den tværfaglige virkelighed.
For at kunne arbejde i dybden med disse fænomener skal eleverne arbejde inden for de enkelte naturfags videnskabsteoretiske områder. Dette sker gennem eksperimenter hentet fra naturfagenes traditionelle områder.

Materialet udgives af Fonden for Entreprenørskab og Young Enterprise www.YE.dk. Download materialet. Kig under udskoling.

 

Modulbaserede aktiviteter

Vi arbejder hele tiden på at gøre det lettere at anvende de fire principper i innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. Vi har udviklet en række procesmoduler, der kan anvendes og sættes sammen til forskellige forløb. Disse moduler indeholder stort set alt, hvad du har brug for til selv at komme i gang. Til hver modul finder du slideshow, videoinstruktioner og materialer. Se modulerne.

Inden du begynder at undervise

Vi vil anbefale, at du læser bogen "Den kreative platform i skolen - Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen", inden du anvender dette materiale. Det er en bog om Den Kreative Platform i teori og praksis, skrevet til læreren eller uddannelsesplanlæggeren inden for hele uddannelsessektoren. Bogen udgør et paradigmeskift i måden at tænke undervisning på. Der er tale om en undervisningsform, hvor udvikling af elevens kreative kompetence er i fokus, FORDI det faglige niveau derved hæves.

Desuden vil vi anbefale, at du ser nogle af vores online forelæsninger. Disse forelæsninger forklarer Den Kreative Platform og 3D-didaktikken ud fra mange forskellige vinkler.

Vi har gennem årene afholdt en lang række kurser og implementeringsforløb for mange forskellige skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi hjælper også gerne dig og din institution godt i gang. Se vores udbud af kurser.