Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Kreativitetstræning

Kreativitetstræning består af en række funktionelle øvelser, der fremmer kreative kompetencer og som opbygger en kreativ selvtillid. Vi har gennem årene udviklet flere slags øvelser der kan bruges til træning af kreativitet. Du finder links til disse herunder. Hvis vi tænker kreativitet som et fag er det oplagt at bruge en del af faget til træning. Hvis du ønsker at udvikle dine eller andres kreative kompetencer er træning helt central. Træningen er designet, så den er kontekstuafhængig. Herved kan den anvendes af alle personer uafhængig af alder, fag og professioner.

3D cases som kreativitetstræning:

De små øvelser vi kalder 3D cases benytter sprog, krop og Indstilling, og de har de vist sig at være helt unikke til at skabe små positive oplevelser af at kunne være kreativ sammen med andre. Derudover giver 3D casene en oplevelse af at være accepteret som den man er og en erfaring med at sige JA til egne og andres ideer. Du kan lade eleverne lave 3D cases som en del af kreativitetstræning. 3D cases kræver en lærer der facilitere øvelserne. Find videoer og beskrivelser af 3D cases her.

200 kreativitetsøvelser til træningsbrug : 

Disse er designet til folkeskolen, men kan anvendes af alle, der ønsker systematisk træning af kreativitet. Øvelserne træner forskellige aspekter af elevernes kreativitet, herunder originalitet, fleksibilitet, og videreudvikling. Det er nærmere beskrevet på siden www.Idetræning.dk.

Digital træning af kreativitet:

I samarbejde med blandt andet Chinese Academy of Sciences, Complutense University Madrid og Insittute for Design and Development of Thinking på Malta har vi udviklet et digitalt træningsprogram for kreativitet. Programmet træner grundlæggende kreative kompetencer og medvirker det til at opbygge kreativ selvtilld. Instruktioner er på engelsk men eleverne kan besvare øvelserne på dansk. Programmet er designet som et spil, hvor man har en menneske-udklædt avator-robot, der arbejder i et firma. Avator-robetten bliver af og til sat til at lave opgaver på kontoret, som kræver kreative kompetencer. Her skal man hjælpe sin avatar med at løse disse så kreativt som muligt. Man kan oprette forskellige typer af konti, herunder blandt andet oprette en lærerkonto, så man kan følge sine elevers/studerendes træning. Start træningen her.

Spil der træner kreativitet:

I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab har vi udviklet 3 spil der træner kreativitet. Spillene kan spilles af alle og er velegnet f.eks. som aktiviteter til kreativitetstræning eller som små pauser fra andre aktiviteter. Spillene downloades herunder, klippes ud og samles efter anvisningen.

  • Idespillet er et spil hvor man træner evnen til at få mange ideer og evnen til at bryde med vanetænkningen gennem at foreslå forbedringer eller alternative anvendelser af et produkt.
  • Skitsespillet er et spil hvor man træner evnen til at bryde vanetænkningen samt evnen til at få originale ideer ved at få tilfældige streger til at ligne noget kendt.
  • Mixspillet er et spil hvor man træner evnen til at bryde vanetænkningen samt evnen til at få originale ideer ved at mixe (blande) to forskellige ting sammen på en måde så der kommer noget nyt ud af det.