AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Ungdomsuddannelse

På denne side kan du finde eksempler på undervisningsforløb anvendt på ungdomsuddannelserne. Alle forløbene er baseret på procesmetoden Den Kreative Platform og undervisningsmodellen Creative Platform Learning.

Kreative processer i undervisningen

Herunder finder du en playliste med en række videoer der viser hvordan Den Kreative Platform kan anvendes i et undervisningsforløb på et gymnasium. I forløbet skal eleverne arbejde med problemstillingen: Hvordan får vi almindelige danskere til at interessere sig mere for EU? Første video viser selve forløbet uden 3D-cases. Derefter følger videoer med alle de 3D-cases, der blev anvendt til at skabe kreativt miljø og kreative kompetencer i klassen. 3D-casene var integreret i forløbet.

Kreativitet i alle fag med Creative Platform learning

Vores nyeste innovation baseret på vores forskning er en ny undervisningsmodel til skoler, gymnasier og videregående uddannelser. Den hedder Creative Platform Learning (CPL). Med CPL strukturerer du undervisningen, så det er let for eleven at fokusere og anvende sin kreativitet. Modellen er udviklet primært til enkeltfaglige undervisningsforløb og kan i princippet anvendes i alle fag til alle læringsmål. I videoen herunder anvendes CPL til at strukturerer et undervisningsforløb på 90 minutter. Eleverne skal arbejde med opgaven: Hvilke principielle spørgsmål skal man som regeringschefer stille sig selv i arbejdet med udformningen af EU?

Læs meget mere om CPL (Materialer - Beskrivelser - Kurser)

 

Kreative udviklingsforløb (Camps)

Camps kan bruges til mange ting inden for innovation og entreprenørskab. Generelt for dem er dog, at de fokuserer på nytænkning, og at både udvikling og læring finder sted for deltagerne i campen. Hvis du ønsker at opsætte en camp eller ideudviklingsforløb over flere dage, der tager udgangspunkt i Den Kreative Platform og 3D-didaktikken, kan du bruge vores "Camp Guide - Genvej til unikke ideer". Hvis du har prøvet at arbejde med Den Kreative Platform før, så kan du også bruge vores 10-timers campguide. I video playlisten herunder kan du se eksempel på en række 48-timers camps, vi har lavet.

Kursus i Nytænkning

Dette kursus er udviklet som et 5 ECTS kursus i Nytænkning, der kan implementeres på enhver ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Dele heraf kan også anvendes i ungdomsuddannelser. Det kan derfor bruges som et indhold til et fag, der kan betegnes Nytænkning i Markedsføring, Nytænkning i Biokemi, Nytænkning i Bygningskonstruktion eller andet, afhængigt af den problemstilling man arbejder med på kurset

Det kunne eksempelvis dække eller delvist dække indholdet i et entreprenørskabs-, innovation- eller kreativitetsfag.

Undervisningsmaterialet er udvikles, så du kan gå i gang med kurset på din egen uddannelsesinstitution. Vi anbefaler dog, at man sætter sig grundigt ind i Den Kreative Platform og 3D-didaktikken, inden man starter kurset. Undervisningsmaterialet findes både på dansk og engelsk. Lærermappen er dog kun på engelsk. Lærermappen giver et overblik over og indblik i kurset, hvordan det skal opsættes og gennemføres samt links til undervisningsmaterialer såsom slideshows, videoinstruktionsguider og andre materialer, der skal anvendes på kurset. Du kan downloade lærermappen Download lærermappen.

I lærermappen vil du finde en litteraturliste, som vi vil anbefale, at du gennemgår inden kursusstart.

Modulbaserede aktiviteter

Vi arbejder hele tiden på at gøre det lettere at anvende de fire principper i innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. Vi har udviklet en række proces moduler, der kan anvendes og sættes sammen til forskellige forløb. Disse moduler indeholder stort set alt, hvad du har brug for til selv at komme igang. Til hver modul finder du slideshow, videoinstruktioner og materialer. Se modulerne.

Inden du begynder at undervise

Vi vil anbefale, at du læser bogen "Den kreative platform i skolen - Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen", inden du anvender dette materiale. Det er en bog om Den Kreative Platform i teori og praksis, skrevet til læreren eller uddannelsesplanlæggeren inden for hele uddannelsessektoren. Bogen udgør et paradigmeskift i måden at tænke undervisning på. Der er tale om en undervisningsform, hvor udvikling af elevens kreative kompetence er i fokus, FORDI det faglige niveau derved hæves.

Desuden vil vi anbefale, at du ser nogle af vores online forelæsninger. Disse forelæsninger forklarer Den Kreative Platform og 3D-didaktikken ud fra mange forskellige vinkler.

Vi har gennem årene afholdt en lang række kurser og implementeringsforløb for mange forskellige skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi hjælper også gerne dig og din institution godt i gang. Se vores udbud af kurser.