Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

3d-cases til processer

3D cases er kreativitetsøvelser der træner såvel de kognitive (tænkning) og affektive (adfærd) kompetencer der er involveret i at kunne anvende viden kreativt. 3D cases er medvirkende til at give kreativ selvtillid som gør at man kan deltage som sig selv i en kreativ proces.

  1. Man skal kunne deltage i en kreativ proces i form af at ville, turde og kunne sige JA til sine egne og andres ideer for at undersøge hvor de fører hen.
  2. Man skal kunne anvende sin viden horisontalt, hvilket vil sige at kunne anvende viden fra andre erfaringsområder der ikke umiddelbart er relaterede til det man arbejder i. Det er i mødet mellem viden fra forskellige erfaringsområder at ny viden opstår.

3D-cases kan anvendes i træningsprogrammer der træner kreativitet eller i undervisnings- eller procesforløb, hvor de træner de kreative kompetencer deltagerne løbende har brug for i processen.

Herunder kan du se et udpluk af forskellige 3D-cases med videoinstruktioner. Du kan også downloade instruktionskort for 34 standard 3D-cases (dansk). Du kan også downloade instruktionskort på engelsk. Udover listen med 3D-cases herunder kan du finde de fleste 3D-cases samt opgave-kort samlet i en PowerPoint med instruktionskort, beskrivelse af hver enkelt 3D-case og tilhørende videoer. Se PowerPoint.

Du kan finde flere 3D-cases i tabellen herunder. Rækkefølgen i listen af 3D-cases henviser til den enkelte 3D-case placering i et normalt forløb baseret på Den Kreative Platform. Det er normalt ikke muligt at springe over 3D-cases og f.eks. kun anvende nogle af de høje numre. Det vil med stor sandsynlighed ødelægge forløbet for nogle af deltagerne!

Træning af at ”ACCEPTERE FEJL”

JA vi har lavet en fejl (instruktion)

JA vi har lavet en fejl (undervisning)

JA vi har lavet en fejl - med kategori (instruktion)

JA vi har lavet en fejl - med kategori (undervisning)

JA vi har lavet en fejl - med klap (instruktion)

JA vi har lavet en fejl - med klap (undervisning)

JA vi har lavet en fejl  - med Stork, Frø og Gravid kvinde

Træning af anvendelsen af ”FYSISKE STIMULI”

Give gaver  (instruktion)

Give gaver  (undervisning)

Træning af anvendelsen af ”PERSONANALOGIER” Træning af personanalogier som stimuli
Træning af anvendelse af ”ORDSTIMULI”

Udvikle en cykel med ordstimuli (Instruktion)

Planlæg en ferie sammen (instruktion)

Planlæg en ferie sammen (undervisning)

Træning af anvendelsen af ”BILLEDSTIMULI”

Træning af billeder som stimuli (undervisning)

Træning af anvendelsen af ”PRINCIPPER”

Navneord mødes (instruktion)

Ting mødes (instruktion)

Ting mødes (undervisning)

Praktiker – Filosof (instruktion)

Finde principper (instruktion)

Finde principper (undervisning)

Ting mødes med principper (instruktion)

Træning af anvendelsen af ”UDFORDRINGER”

Restaurant koncept (instruktion)

Træning i at kunne ”SIGE JA”

Skriv et brev et ord af gangen (undervisning)

Lav en historie et ord af gangen (instruktion)

Lav en historie et ord af gangen (undervisning)

Journalisten (instruktion)

Journalisten (undervisning)

Hvad sker der så (instruktion)

Hvad sker der så (undervisning)

Forfra (instruktion)

Nyt bud (instruktion)

Nyt bud (undervisning)

Et ord af gangen (instruktion)

Et ord af gangen - med én stemme (instruktion)

I skoven - med en stemme (instruktion)

Hvad er det modsatte af (instruktion)