Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Hvad er den kreative platform?

Den Kreative Platform er en procesmetode fra Aalborg universitet, der anvendes til at frigøre deltagernes kreativitet i undervisningen eller udviklingsprocessen. Du kan læse mere om dens anvendelse i bl.a. skoler, kommuner og virksomheder i "Hvor anvendes Den Kreative Platform".

Sådan virker Den Kreative Platform

På Den Kreative Platform etableres et stærkt fokus på opgaven. Det betyder bl.a., at der aldrig er fokus på en enkelt deltager eller en gruppe af deltagere. Samtidigt arbejdes der hele tiden hen imod, at deltagerne ikke føler sig bedømt eller holdt øje med i processen, hverken som person eller for det, de gør og præsterer. På den måde opbygges et miljø, hvor den enkelte tør deltage mere "som sig selv" i stedet for at gemme sig bag ved faglige, sociale eller kulturelle vaner, fordomme og forventninger. Frygten for at fejle bliver mindre, og det i sig selv gør det lettere at deltage kreativt i processen. Samtidig er det at kunne fejle en forudsætning for at turde og dermed kunne anvende sin horisontale viden i en kreativ proces, som kræver, at man kan give slip og være sig selv, både fagligt og socialt.

Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Vi definerer kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden, hvilket vil sige at kunne anvende al sin viden uden de faglige, sociale eller kulturelle begrænsninger, vi alle har samlet sammen gennem livet  under uddannelse, på arbejde og i fritiden. Kreativitet er at kunne tænke på tværs af grænser - og dermed kombinere og flytte viden fra et vidensområde til et andet, hvor den fremstår som nytænkning. Det opnår vi gennem at træne og stimulerer horisontal tænkning gennem hele processen. Kreativitet er også at være i stand til deltage som sig selv i en skabende proces alene og sammen med andre. Vi kan have meget relevant horisontal viden om opgaven, som aldrig bringes i anvendelse, fordi vi ikke tør (for os selv eller andre), ikke plejer at gøre det, eller fordi vi ikke tror, det er relevant. Det unikke ved Den Kreative Platform er, at vi opnår at deltagerne reelt kan deltage med al deres viden - uhæmmet - det opnår vi gennem anvendelsen af principperne om Opgavefokus, Parallel tænkning og Ingen Bedømmelse.

Horisontal tænkning består af relevante associationer i forhold til den opgave, man arbejder med. Vores hjerne elsker at associerer. Faktisk er det det eneste, den gør, når vi tænker. De associationer, den foretager, er altid bestemt af, hvor vi har vores opmærksomhed - vores fokus. Derfor er det så vigtigt at skabe et stærkt opgavefokus blandt deltagerne. Uden det vil de associationer, som flytter vores viden på tværs af faggrænser, ikke være relevante for det faglige indhold i opgaven. Historien er fyldt med eksempler på, hvordan horisontal tænkning har flyttet viden på tværs af grænser. F.eks. var det Henry Fords horisontale viden om, hvordan man ”skiller køer ad” på et slagteri i Chicago, der gav ham ideen til at samle biler efter samme princip – nemlig princippet om samlebåndet. Principper er de spejle, vi kan anvende til at flytte viden fra et område til et andet – f.eks. fra slagteri til bilfabrik. I processen på Den Kreative Platform stimuleres horisontal tænkning gennem forskellige former for stimuli, som starter nye associationskæder, der igen sammensætter vores viden på nye måder, så vi bliver nytænkende.

Opgavefokus og parallel tænkning
Når vi ønsker at skabe et opgavefokus i processen, skal vi finde en måde at håndterer sindet på, så det ikke forstyrre os med irrelevante tanker, som flytter vores fokus. Sindet indeholder alt, hvad der rumsterer af tanker, følelser og fornemmelser i vores hoved. Tanker om, hvad der skete i går, hvad vi skal, når vi får fri, om de andre kan lide de ideer, man får, om der snart er kaffe, osv. Alt sammen ting, der skaber alternative fokus til opgavefokus.

Sindet er altid fyldt med forstyrrende tanker. Én måde at håndterer dem på er ved at anvende princippet om parallel tænkning. Sindets opgave er at holde et vågent øje med alt, hvad vi foretager os for at se, om der sker noget farligt eller opstår nogle muligheder. Sindet anvender alle vores hidtidige erfaringer i "sit arbejde" og er således selvfølgelig en uundværlig samarbejdspartner gennem hele livet. Problemet er bare, at sindet har en tendens til at overtage kontrollen over vores tankeaktivitet, når der er for mange ting at holde styr på. Det går ud over vores evne til at fokuserer og dermed foretage relevante associationer, når vi arbejder med en opgave. Teknikken i parallel tænkning er at udnytte sindets vane med at holde øje med alt, vi foretager os. Vi tilrettelægger processen, sådan at vi ”tager sindet i hånden” ved at strukturere processen i små aktiviteter, som det er muligt at koncentrerer sig om uden at skulle tænke på andre ting samtidigt. Ved hjælp af en unik måde at facilitere processen på (som vi kalder 3D-didaktik), får vi sindet til at give slip på de forstyrrende fokus. Sindet har nemlig fulgt op at gøre med at følge med de faciliterede aktiviteter, der skifter hele tiden. I en proces på Den Kreative Platform er arbejdet derfor omhyggeligt tilrettelagt, så det altid er helt tydeligt for deltagerne, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det.

Ingen (oplevet) Bedømmelse er princippet om, at ingen deltager på noget tidspunkt må opleve at blive bedømt. Når man oplever at blive bedømt, flytter man opmærksomheden fra opgaven til sig selv, og man beskytter automatisk sig selv (sit selvbillede) ved at passe på med, hvad man siger. Den uhæmmede anvendelse af viden forsvinder, og man bliver mere konform i sin måde at arbejde med opgaven. Det vil sige, at der ikke kommer nye ideer, perspektiver eller løsninger fra den deltager, som oplever at blive bedømt. Sammen med Opgavefokus og Parallel Tænkning, er princippet om Ingen Bedømmelse bygget ind i faciliteringen af processen gennem 3D-didaktikken, som vi har udviklet til formålet.

3D-didaktik / Kreativitetens didaktik - I processen på Den Kreative Platform indgår en række 3D-cases fra 3D-didaktikken. Det er fysiske øvelser som "implementerer" principperne for uhæmmet anvendelse af viden og dermed  tilvejebringer en kreativ indstilling, der gør det muligt for deltageren at anvende sin viden uhæmmet i et skabende nærvær. Disse øvelser er kontekstuafhængige. En proces er bygget op, så den skiftevis består af 3D-cases - den konkrete opgave - 3D case - den konkrete opgave, og så videre. På den måde forberedes deltagerne løbende gennem processen til at kunne arbejde uhæmmet med den konkrete opgave.

Du kan læse mere om principperne for uhæmmet anvendelse af viden og 3D-didaktikken i bogen om Den Kreative Platform eller andre udgivelser på hjemmesiden. Du kan også lære mere ved at se online forelæsninger om Den Kreative Platform.