AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Hvad er cpl?

CPL skaber et kreativt læringsrum, hvor eleverne får lettere ved at lære nyt i et meget fokuseret og engagerende undervisningsmiljø. Fokus, engagement og tryghed er helt fundamentale rammebetingelser for at kunne udvikle den kreativitet, som eleverne skal bruge til at arbejde med deres forforståelse, så de får lettere ved at forstå det nye faglige i  undervisningen.

Grundprincippet i CPL  - er, at den faglige undervisning tilrettelægges som en række små kreative processer, hvor elevernes kreativitet gør det muligt for dem at udnytte en større del af deres forforståelse end ved traditionel undervisning. Herved får eleverne lettere ved at forstå det faglige indhold, da de bringer en større del af deres viden og erfaring i spil i læreprocessen.

Kreativt mindset og entreprenøriel handlekompetence - Kreativitet er en overskudshandling, man kun kan engagere sig i, når man er tryg, koncentreret og motiveret. Hvis en elev er utryg og/eller ukoncentreret, er der ikke overskud til at bruge kreativiteten i forsøget på at forstå det faglige. I CPL anvendes de pædagogiske principper fra teorien om kreativitet som uhæmmet vidensanvendelse. Dermed skabes et kreativt læringsrum, hvor eleverne bliver trygge og koncentrerede samtidig med, at de gennem dedikerede øvelser (3D-cases) udvikler et kreativt mindset og entreprenøriel handlekompetence.

CPL en en struktureret undervisningsform, hvor underviseren etablerer et særligt kreativt og fokuseret læringsrum, hvor kun opgaven og det faglige er i centrum. Et sådant læringsmiljø betyder, at eleverne har lettere ved at deltage i undervisningen end i almindelig undervisning, idet de ikke skal bruge energi og opmærksomhed på deres sociale relationer, status etc. I stedet udvikles funktionelle og autentiske sociale relationer og samarbejdsevner gennem et struktureret samarbejde i mindre skiftende grupper. Noget af det unikke ved CPL er anvendelsen af 3D-cases, der er små øvelser, som træner de kompetencer, eleverne har brug for at gennemfører undervisningen. På den måde er det altid tydeligt, hvad de skal gøre, samt hvordan de skal gøre det, både når de arbejder alene og i grupper. Se et eksempel på en 3D case anvendt i et CPL forløb her

CPL kendetegnes ved:
1. Anvendelsen af 3D-cases, der er integrerede øvelser, der løbende træner de kognitive og sociale kompetencer, der er nødvendige for at kunne deltage kvalificeret i undervisningen.

2. Anvendelse af elevernes eksempler fremfor lærerens. Herved kobles det faglige direkte til elevens forforståelse. Eksemplerne omfatter både fagspecifik (vertikal) viden og viden fra andre fag, hverdagserfaringer og almen viden (horisontal viden). Herved inddrages større dele af elevernes viden, så forforståelsen bliver større.

3. Undervisningen struktureres som små kreative processer, der består af specielt udviklede aktiviteter, der gør det lettere for eleverne at anvende deres viden, og dermed at forstå det faglige.

4. Det specielle læringsrum gør det lettere for eleverne at være fokuserede, motiverede og at engagere sig i undervisningen.

5. CPL er inkluderende i den forstand, at de faglige, sociale og kulturelle barrierer, der tit forhindre nogle elever i at få fuldt udbytte af undervisningen, får mindre betydning, så alle lettere kan deltage.

Hvis du vil vide mere om CPL, kan du læse mere i bogen om CPL eller mere udførligt om teorien og didaktiken, der anvendes i CPL i bogen Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Se bogen på forlaget Frydenlund Academic's hjemmeside. Du kan også se eksempler på, hvordan CPL anvendes i forskellige fag i disse videoeksempler.