AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Det Kreative Gruppearbejde

Vores forskning i kreativitet viser os at hvis man vil have sine elever til at arbejde mere kreativt er det altafgørende at hjælpe dem med at kunne FOKUSERE på opgaven og samtidigt forholde sig ÅBENSINDET. Det kan være en udfordring i gruppearbejdet. Derfor har vi udviklet en model til kreativt samarbejde der både kan anvendes til gruppearbejde og til individuelt samarbejde. Den hedder 1 - 2 - Gruppe  og præsenteres nedenfor.

gruppearbejde blokerer ofte elevens kreativitet

Lad os starte med at slå fast at gruppearbejde kan være den mest kreative måde at organisere arbejdet med en opgave på. Det er bare sindsygt svært og hvis ikke man kender faldgrupperne falder man med stor sikkerhed i dem - til skade for kreativiteten. Der er nemlig flere forhold ved det mere traditionelle gruppearbejde som gør det vanskeligt at bruge sin kreativitet. Her er nogle af grundene til at vi har udviklet en ny model for Det Kreative Gruppearbejde som tager højde for faldgrupperne.

  1. Hvis eleverne får besked på at danne grupper til at løse en opgave indenfor et givet tidsrum og så i øvrigt selv må bestemme hvor og hvordan de skal arbejde - har man som lærer forbrudt sig mod stort set alle de grundlæggende regler for hvad vi ved skaber kreativitet. Fokus flyttes nemlig fra opgaven til hvem man er i gruppe med, til gruppens arbejdsform, til hvor man skal arbejde og til hvilke ideer man selv synes bedst om. Derudover overlades til eleverne selv at holde fokus på opgaven fremfor noget andet spændende der kunne stjæle fokus. Det vil for de fleste elever gøre det umuligt at holde et åbent fokus på opgaven og kunne deltage som sig selv, hvilket er grundlæggende forudsætninger for at kunne anvende sin kreativitet.
  2. Gruppearbejde handler som regel om at løse en fælles opgave. Det medfører en del forhandling, positionering og argumentation i arbejdet, hvilket er ødelæggende for kreativiten. Det er det fordi det unikke i en ide ikke får en chance når flere skal forholde sig til den, forstå den og synes om den. Man kan sige at elevernes kreativitet anvendes på at forhandle, positionerer sig og argumentere for/imod ideen, hvilket efterlader meget lidt kreativitet til arbejdet med opgaven.

1-2-gruppe modellen

1, 2, Gruppe modellen er udviklet på baggrund af vores teori om Kreativitet som Uhæmmet Anvendelse af Viden. Formålet med den er at gøre det lettere for den enkelte elev at deltage kreativt i gruppearbejdet. Det kræver to ting. At læreren faciliterer gruppearbejdet så eleverne ikke overlades til sig selv samt at gruppearbejdet deles op i en række trin.

1. Individuelt: I 1-2-gruppemodellen arbejder eleverne først individuelt. Det giver den enkelte elev lejlighed til at tænke over opgaven og få ideer til at arbejde med den alene - uden at blive påvirket af de andre i gruppen. På den måde bliver det lettere at holde fokus på opgaven og diversiteten i gruppens ideer bliver større.

2. I par: Efter det individuelle arbejde fortsætter eleverne 2 og 2, hvor de deler deres ideer og bygger videre på dem med JA OG. Dette trin holder flere ideer i live i længere tid og det giver den enkelte elev en oplevelse af at kunne bidrage med sine egne ideer.

3. I Grupper: Til sidst arbejdes i hele grupper på 3-4, hvor der er endnu mere viden til rådighed, som kan deles og bidrage til en forståelse. Det er lettere for eleverne at holde fokus, når de er alene eller i makkerpar, end når de er i en gruppe på 3-4. Derfor kommer de ikke direkte i grupper fra starten af. Samtidigt er det vanskeligere at være passiv, når man arbejder i makkerpar, end når man arbejder i grupper.

Hvis man stopper eleverne efter trin 3 kalder vi det Individuelt Samarbejde. Eleverne har arbejdet med en individuel opgave og har samarbejdet kreativt. Vi kan kalde det CO-creation. Hvis udgangspunktet i stedet var en fælles gruppeopgave kalder det på Det Kreative Gruppearbejde. Så er der endnu to trin tilbage...

4. Diskussion og vurdering: Det er her meget "almindeligt" gruppearbejde starter. Typisk får én (stærk) elev en ide som gruppen så diskuterer og vurderer. Andre (svage) elevers ideer kommer ikke nødvendigvis på banen og diskussionsformen dræber gerne ideer der falder udenfor normen. Det man vinder ved at starte med trin 1, 2 og 3 er et meget større ide og videns grundlag at starte diskussionen på.

5. Beslutninger: På baggrund af diskussioner og vurderinger beslutter gruppen sig for en løsning. Ved at indlede gruppearbejdet med trin 1, 2 og 3 har man sikret at flere ideer er "blevet hørt" og har fået en chance for at vise deres potentialet. Beslutningsgrundlaget er ganske enkelt blevet større end hvis man starter gruppearbejdet direkte på trin 4.

Facilitering af gruppearbejde: Det er meget vigtigt at Det Kreative Gruppearbejde faciliteres af læreren. Læreren bestemmer hvor lang tid der er til hvert trin og holder eleverne i hånden gennem hele processen. Ellers risikerer man at eleverne vender tilbage til gamle vaner med gruppearbejdet.

Hvis du vil mere: Hvis du vil mere om pædagogikken bag 1-2-gruppe -  så læs og se mere om Creative Platform Learning i menuen til højre. F.eks. hvordan du kan indrettet lokalet så det hjælper eleverne med at holde fokus på opgaven.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF 1-2-GRUPPE HER

POWER POINT TIL 1, 2, GRUPPE SÅ DU KAN LAVE DINE EGNE FORLØB MED KREATIVT GRUPPEARBEJDE HER