AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

lokalets indretning

Kreativt arbejde forudsætter først og fremmest at man kan holde fokus på opgaven. Her er det helt centralt hvordan eleverne flytter sig rundt i lokalet alt efter hvad de arbejder med. Derfor hører der en standard bord/stole-opstilling til hver type læringsaktivitet i Creative Platform Learning (CPL).

Ingen faste pladser

Bemærk at i CPL har eleverne ingen faste pladser. Da eleverne hele tiden skifter makker/gruppe, er der ingen der har faste pladser. Oplevelsen af at alle kan arbejde sammen med alle er et væsentligt element i at opbygge et kreativt undervisningsmiljø. Det er med til at nedbryde fordomme og det skaber lidt efter lidt et trygt miljø som er en forudsætning for at man kan/tør slippe sin kreativitet fri.

Grundopstilling af borde og stole (omvendt hestesko)

Denne opstilling anvendes som standard opstillingen i klassen. Bordene står helt ude ved siderne i lokalet i en hestesko, og stolene står indeni hesteskoen, så det er let for eleverne både at arbejde individuelt og i par (2 og 2) samt at deltage i læringsaktiviteter stående på gulvet (F.eks. de kreativitetsøvelser der hedder 3D cases). Bemærk at borderne er plaseret bag eleverne. Det medvirker til at de ikke fokuserer på det som er på bordet og dermed har lettere ved at fokusere på læreren.

Læringsaktiviteter (herunder 3D-cases) på gulv

Til en lang række læringsaktiviteter, såsom kreativ vidensdeling og 3D-cases, eller når der er brug for en ny makkerinddeling, anvendes gulvpladsen indeni hesteskoen. Her skal der være plads til, at alle kan bevæge sig lidt rundt sammen med deres makker. Læse mere om læringsaktiviteter og 3D cases i CPL bogen. Du kan også finde en lang række 3D cases og en oversigt over hvilke kreative kompetencer de træner her. Bemærk at når eleverne arbejder 2&2 på gulvet har de kun fokus på den øvelse de er i gang med. Måden der instrueres på i CPL sikre at de holder fokus der. Se mere om instruktionen i CPL nederst på siden.

Arbejde ved bordene i par

 I CPL arbejder eleverne efter 1 – 2–gruppe-modellen. I grundopstillingen er det let for eleverne at arbejde i par (2 og 2). Af hensyn til fokus er det godt, at de har væggen foran sig, så de bedre kan koncentrere sig om den læringsaktivitet de er i gang med.

Forelæsning

Når du har brug for at forelæse, tager eleverne deres stol med op foran i en ”biografopstilling”. Det er med til at flytte fokus fra det der foregik ved bordene til forelæsningen. Bemærk, at der er plads bag ”biografopstillingen” til at lave vidensdeling eller 3D-cases som afbræk i en længere forelæsning.

Gruppearbejde

Arbejde ved bordene i grupper på 3-4 – Når det er påkrævet at arbejde i grupper på mere end 2, brydes hesteskoen op, og bordene arrangeres i lokalet, så der stadig er plads til at lave enkelte læringsaktiviteter som vidensdeling og 3D-cases i midten af lokalet. Bemærk at gruppearbejdet i CPL altid er delt op i en række delaktiviter efter modellen 1-2-gruppe som er faciliteret af læreren. Se mere om Det Kreative Gruppearbejde i CPL her.

Instruktion af læringsaktiviteter (herunder 3D-cases)

For at holde et stærkt fokus i undervisningen er det et grundlæggende princip i CPL, at eleverne altid skal vide præcist, hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det, og med hvem de skal gøre det. Det sikre at elevernes kreativitet sættes fri indenfor de faste trygge rammer læreren skaber. Forløbet i en læringsaktivitet følger altid de samme 6 trin. Du kan se en række eksempler på, hvordan læringsaktiviteter instrueres i CPL her

1.     Eleverne skal ud på gulvet

Skiftet mellem to aktiviteter i undervisningen markeres ved, at eleverne skal ud på gulvet, hvor de får en ny makker samt får præsenteret næste opgave i form af en 3D-case eller en læringsaktivitet der enten skal laves på gulvet, ved borderne eller i grupper. Det er en god hjælp at have en klokke eller noget andet, der kan give signal, når du vil have elevernes opmærksomhed. At komme op at stå skaber i sig selv energi og markerer, at der skal ske noget nyt. Når de er på gulvet, så bed dem evt. om at stå stille og lukke øjnene. På den måde er de klar til makkerinddelingen.

2.     Makkerinddeling

Som udgangspunkt skal eleverne have en ny makker. Undtagelsen fra denne regel kan være, at de er i gang med et gruppearbejde, og du nu ønsker at give dem en eller flere kompetencer til det fortsatte gruppearbejde gennem 3D-cases.

Det er vigtigt, at du tager ansvaret for, at de får en tilfældig ny makker. Én måde at finde sin nye makker på kan være at gå sammen 2 og 2 med én, der har samme farve fordør. I nogle klasser kan det være lidt skræmmende at skulle have en tilfældig makker. Derfor kan der være elever, der ”snyder” sig til at være sammen med en, de føler sig tryg ved, eller som de sociale relationer i klassen ”dikterer” at de skal være sammen med. Du kan skabe et trygt og kreativt miljø i klassen ved f.eks. at anvende makkerkort, hvor der står et tal på. De elever, der har samme tal, skal så være makkere.

Også ved gruppeinddeling skal læreren tage ansvaret for inddelingen.

3.     Instruktion af læringsaktivitet

Når du instruerer den næste læringsaktivitet (opgave eller 3D-case), fortæller du kort og præcist, hvad eleverne skal gøre. Hvis der er nogen, der ikke forstår det, henvender du dig til alle i klassen og gentager. Du skal ikke skabe personfokus ved at henvende dig til den, der ikke forstår, eller som gør noget andet. Instruktionen hænger tæt sammen med demonstrationen, og du kan med fordel kombinere de to.

4.     Demonstration

Lige efter eller samtidig med at du instruerer læringsaktiviteten, demonstrerer du den, så det bliver helt tydeligt for eleverne, hvad de skal, og hvordan de skal gøre det. Det betyder også, at de ved hvordan de skal kommunikere (f.eks. sige JA til hinandens bidrag), samt hvilken indstilling de skal have (f.eks. juble når de laver en fejl).

Du kan enten vælge at lave demonstrationen alene eller sammen med en elev. Hvis du vælger at gøre det sammen med en elev, så vælg en du regner med er tryg ved det. Du skal ikke spørge, hvem der vil hjælpe, for det tvinger eleverne til at tage stilling til om de vil, hvilket skaber en uønsket mulig oplevelse af bedømmelse. En god regel er aldrig at vælge en elev du ikke kan få øjenkontakt med.

5.     Elevernes udførelse af læringsaktiviteten

Lige inden eleverne går i gang med udførelsen af læringsaktiviteten, fortæller du hvem der skal starte. Det kan være den med den varmeste hånd[skch1] , med de mørkeste bukser eller lignende. Det er vigtigt, at du ikke bruger kriterier, som kan skabe oplevelse af bedømmelse som f.eks. den kønneste, den højeste eller lignende.

Mens eleverne udfører læringsaktiviteten, har du to opgaver. Du skal forsøge at følge med i, om de kan lave den rigtigt (ellers gentager du instruktionen for alle samt evt. demonstrerer igen). Derudover forsøger du at være usynlig. Eleverne må ikke opleve, at du holder øje med dem. Det skaber oplevelse af bedømmelse. Du kan evt. lytte, mens du kikker ud af vinduet, eller du kan bladre i dine noter/bøger, mens du smugkikker.

6.     Afslutning af læringsaktiviteten

Du skal afslutte læringsaktiviteten, mens der stadig er energi i den. Når nogle elever begynder af ”falde ud” og fokusere på noget andet, er det tid til at stoppe med samme signal, som du anvendte til at få eleverne op at stå.

Du må aldrig starte en evaluering af, hvad eleverne syntes om læringsaktiviteten, altså om det var en god øvelse, eller om de kunne finde ud af den. Det vil fjerne fokus fra undervisningen og vil skabe oplevelse af bedømmelse. Derimod skal du alene koncentrere dig om det indhold eleverne skabte i øvelsen, og hvordan det evt. skal bruges i den næste læringsaktivitet.