AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

CPL-undervisningsforløb

CPL kan anvendes i alle fag til at gøre det lettere for eleverne at fokusere og bruge deres kreativitet i undervisningen. Herunder finder du videoer, der viser, hvordan CPL anvendes i en række fag.  Du kan også finde flere eksempler i CPL bogen

Dansk i 5. Klasse, hvor læringsmålet er at forstå, hvad manuskripter er, og hvilke elementer de er bygget op af.

Dansk 5 klasse, hvor læringsmålene er repetition og anvendelse af begreberne indre og ydre personkarakteristik.

Kristendom i 4 klasse, hvor læringsmålet er at forstå forskelle i gudsbegrebet i nordisk mytologi og i kristendom.

Matematik i 4 klasse, hvor læringsmålene er at forstå, hvor man anvender areal begrebet, samt hvordan et areal bestemmes

Billedkunst i 4. klasse, hvor læringsmålene er kendskab til surrealisme, at kunne udtrykke stemninger i et drømmebillede og anvendelse af collage- teknik