AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

instruktioner i cpl undervisning

IFor at hjælpe eleverne med at holde et stærkt fokus i undervisningen er det et grundlæggende princip i CPL, at eleverne altid skal vide præcist, hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det, og med hvem de skal gøre det. Det sikre at elevernes kreativitet sættes fri indenfor de faste trygge rammer læreren skaber. Forløbet i en læringsaktivitet følger altid de samme 6 trin.

1.     Eleverne skal ud på gulvet

Skiftet mellem to aktiviteter i undervisningen markeres ved, at eleverne skal ud på gulvet, hvor de får en ny makker samt får præsenteret næste opgave i form af en 3D-case eller en læringsaktivitet der enten skal laves på gulvet, ved borderne eller i grupper. Det er en god hjælp at have en klokke eller noget andet, der kan give signal, når du vil have elevernes opmærksomhed. At komme op at stå skaber i sig selv energi og markerer, at der skal ske noget nyt. Når de er på gulvet, så bed dem evt. om at stå stille og lukke øjnene. På den måde er de klar til makkerinddelingen.

2.     Makkerinddeling

Som udgangspunkt skal eleverne have en ny makker. Undtagelsen fra denne regel kan være, at de er i gang med et gruppearbejde, og du nu ønsker at give dem en eller flere kompetencer til det fortsatte gruppearbejde gennem 3D-cases.

Det er vigtigt, at du tager ansvaret for, at de får en tilfældig ny makker. Én måde at finde sin nye makker på kan være at gå sammen 2 og 2 med én, der har samme farve fordør. I nogle klasser kan det være lidt skræmmende at skulle have en tilfældig makker. Derfor kan der være elever, der ”snyder” sig til at være sammen med en, de føler sig tryg ved, eller som de sociale relationer i klassen ”dikterer” at de skal være sammen med. Du kan skabe et trygt og kreativt miljø i klassen ved f.eks. at anvende makkerkort, hvor der står et tal på. De elever, der har samme tal, skal så være makkere.

Også ved gruppeinddeling skal læreren tage ansvaret for inddelingen.

3.     Instruktion af læringsaktivitet

Når du instruerer den næste læringsaktivitet (opgave eller 3D-case), fortæller du kort og præcist, hvad eleverne skal gøre. Hvis der er nogen, der ikke forstår det, henvender du dig til alle i klassen og gentager. Du skal ikke skabe personfokus ved at henvende dig til den, der ikke forstår, eller som gør noget andet. Instruktionen hænger tæt sammen med demonstrationen, og du kan med fordel kombinere de to.

4.     Demonstration

Lige efter eller samtidig med at du instruerer læringsaktiviteten, demonstrerer du den, så det bliver helt tydeligt for eleverne, hvad de skal, og hvordan de skal gøre det. Det betyder også, at de ved hvordan de skal kommunikere (f.eks. sige JA til hinandens bidrag), samt hvilken indstilling de skal have (f.eks. juble når de laver en fejl).

Du kan enten vælge at lave demonstrationen alene eller sammen med en elev. Hvis du vælger at gøre det sammen med en elev, så vælg en du regner med er tryg ved det. Du skal ikke spørge, hvem der vil hjælpe, for det tvinger eleverne til at tage stilling til om de vil, hvilket skaber en uønsket mulig oplevelse af bedømmelse. En god regel er aldrig at vælge en elev du ikke kan få øjenkontakt med.

5.     Elevernes udførelse af læringsaktiviteten

Lige inden eleverne går i gang med udførelsen af læringsaktiviteten, fortæller du hvem der skal starte. Det kan være den med den varmeste hånd[skch1] , med de mørkeste bukser eller lignende. Det er vigtigt, at du ikke bruger kriterier, som kan skabe oplevelse af bedømmelse som f.eks. den kønneste, den højeste eller lignende.

Mens eleverne udfører læringsaktiviteten, har du to opgaver. Du skal forsøge at følge med i, om de kan lave den rigtigt (ellers gentager du instruktionen for alle samt evt. demonstrerer igen). Derudover forsøger du at være usynlig. Eleverne må ikke opleve, at du holder øje med dem. Det skaber oplevelse af bedømmelse. Du kan evt. lytte, mens du kikker ud af vinduet, eller du kan bladre i dine noter/bøger, mens du smugkikker.

6.     Afslutning af læringsaktiviteten

Du skal afslutte læringsaktiviteten, mens der stadig er energi i den. Når nogle elever begynder af ”falde ud” og fokusere på noget andet, er det tid til at stoppe med samme signal, som du anvendte til at få eleverne op at stå.

Du må aldrig starte en evaluering af, hvad eleverne syntes om læringsaktiviteten, altså om det var en god øvelse, eller om de kunne finde ud af den. Det vil fjerne fokus fra undervisningen og vil skabe oplevelse af bedømmelse. Derimod skal du alene koncentrere dig om det indhold eleverne skabte i øvelsen, og hvordan det evt. skal bruges i den næste læringsaktivitet.