AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Forskningsområde

Vi er en gruppe af forskere fra Aalborg universitet, som siden 2003 har opdyrket forskningsfeltet ”Kreativitet og Kreative processer”. Vi kalder os forskningsgruppen for Uhæmmet Videns Anvendelse (UVA) fordi det er sådan vi definerer kreativitet i vidensarbejdet - at man kan anvende mere (forskellig) viden og dermed opnå nye indsigter og resultater. Vi er optaget af hvordan individer og organisationer indenfor vidensarbejde og uddannelse konkret kan blive mere kreative. Vores forskning anvendes til for eksempel forretningsudvikling, videnskabelig arbejde, læring, kreative processer, samt indenfor innovation og entrepreneurskab. Omdrejningspunktet for vores forskning er at tilvejebringe teori og konkrete metoder, der kan forøge, organisere og effektivisere udviklingen af kreativitet for medarbejdere, ledere, studerende samt projektgrupper indenfor vidensarbejde og uddannelse.

Forskningsområder

Vi forsker i kreativitet indenfor vidensarbejde og uddannelse. Kreativitet i vidensarbejde handler om at kunne nytænke og innovere sit eget vidensdomæne. Det sker ofte ved at finde inspiration og blende eller krydsbefrugte det med viden fra andre vidensdomæner. Det kræver at man kan åbne sit eget domæne (eller fag) op så det kan "kommunikere" med andre domæner. Det er i sig selv en proces, en kreativ proces. En kreativ organisation er en organisation hvor det er let for medarbejderne at afvikle arbejde som kreative processer. Det kræver ledelse at organiserer og træne en kreative organisation. Derfor har vi fokuseret vores forskning i følgende områder:

Kreative processer

På baggrund af vores forskning har vi udviklet procesmetoden Den Kreative Platform som anvendes i en lang række sammenhænge, hvor mennesker mødes for at arbejde innovativt med en opgave. Det der kendetegner den kreative proces er at den er struktureret og styret på en måde der gør det lettere for deltagerne at forholde sig åbne og at tænke nyt. Processen gør det også lettere at mødes på tværs af vidensdomæner. Vi forsker i hvordan det bliver lettere at indgå i en kreativ proces hvor man er kreativ sammen med andre.

Individuel kreativitet

Vi forsker i hvordan man som vidensarbejder (eller elev/studerende) kan omgås viden åbent og nyskabende så man bliver man i stand til at gennemskue begrænsningerne i sin egen (og domænets) måde at tænke og forholde sig til et spørgsmål eller en opgave på. Hvordan man åbner sig selv og sit domæne op så det bliver modtageligt for inspiration og viden udefra. Det handler om at man bliver bevidst om sin egen kreativitet og hvordan man kan organiserer arbejdet på en måde der gør det lettere at anvende sin kreativitet. En stor del af det handler om træning.

Kreativitets træning

Vores - og andres forskning viser at alle kan blive væsentlig mere kreative gennem træning. Gennem at træne kreativ tænkning og adfærd - og ved at opbygge den kreative selvtillid (self efficaci), som er helt afgørende for at man anvender sin kreativitet. Vi forsker i hvordan man kan træne sin kreativitet i skolen, på arbejdspladsen og der hjemme. På baggrund af forskningen udvikler vi både analoge og digitale træningsprogrammer som afprøves gennem vores aktionsforskning.

Kreative organisationer

Kreative individer trives bedst i kreative organisationer hvor deres kreativitet stimuleres i stedet for at blive blokeret. Vi forsker i hvordan man skaber en kreativ organisation, hvor medarbejderne kan og tør tænke nyt, og hvor møder og dagligt arbejde er kreative processer der inkluderer ny viden fra andre vidensdomæner istedet for at lukke sig om sig selv. Det indebærer ledelse som strukturerer og faciliterer kreativitet og kreativ tænkning.

Ledelse af kreativitet

Uanset om du er skolelærer, facilitator af en kreativ proces afdelingleder eller CEO - har du brug for viden om hvordan du organiserer og faciliterer andres kreativitet. Vi forsker i hvad ledelse er i en kreativ organisation og vi underviser ledere i at kunne det.

 

Herunder finder du en række eksempler på organisationer vi har samarbejdet med i vores forskning:

 

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning, IT og Digitalisering.
Aalborg erhvervsråd
Jammerbugt kommune
Arena Manageren, Hjørring Kommune
Viborg Gymnasium og HF.
ARoS
Space LAB (DTU)
Grundfos
Danfoss
Velux
Løgstør skole.
FREJA (Forskningsgruppe på Aalborg universitet)
Limfjordsskolen
Kolding International Business Akademy.
Biomed Community.
Rønde Højskole.
UC Lillebælt
TV2 Nord
Nordisk Ministerråd
Ideklinikken (Aalborg universitetshospital)
SDU
DTU
Region Nordjylland. (Patientforløb – sundhed på tværs)
Rehabiliteringscenter for Flygtninge, Aalborg.
Odense Tekniske Gymnasium.
KPF-Arkitekter A/S.
Vejle kommune
DGI
Danish Entrepreneurship Reward
Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Århus.
Phønix, Odense Kommune.
Ishøj kommune
BUPL-Nordjylland.
Sejersgaard Skolen.
Bjerget Efterskole
Odense kommune
Gentofte Plejeboliger og Dagcentre, Gentofte Kommune.
Gl. Hasseris Skole
Filstedvejens skole
Utterslev Skole
Rosenvangskolen
Sund By Netværket, Kommunernes Landsforening.
Autens.

Desk-research

Udover aktionsforskning laver vi også tværfagligt "desk-research" som består af litteraturstudier inden for kreativitet, fysiologi, psykologi og hjerneforskning. Derudover arbejder henimod en stadig dybere forståelse af kreativitet gennem afkodning af den viden der findes i tantrisk yoga og meditation.