Teorien og forskningen bag koncepterne

Vi definerer kreativitet som Uhæmmet Anvendelse af Viden hvilket gør kreativitet til en grundlæggende kompetence i arbejdet med viden. Kreativitet er en kompetence du anvender hele tiden - til alle opgaver. Ingen innovation uden kreativitet. Ingen nytænkning eller udvikling. Ingen sans for detaljen. Kreativitet er meget meget mere end at ”Tænke ud af boksen” – det er en grundlæggende kvalitet ved den måde vi tænker og handler når vi udfører en opgave – med mere opmærksomhed og mere viden.

Teorien om Kreativitet som uhæmmet vidensanvendelse er fremkommet gennem vores tværfaglige forskning inden for en lang række områder. Den baseres på den grundantagelse, at kreativitet handler om at kunne anvende sin viden mere uhæmmet i forhold til ens egen faglige, sociale og kulturelle baggrund, som ofte kan virke begrænsende på vores vidensanvendelse. Teorien indeholder fire grundlæggende principper, som det handler om at kunne gøre praksisnære i den kontekst, man arbejder i. De fire principper er:

  • Horisontal tænkning handler om at få adgang til den ofte latente horisontale viden.
  • Opgavefokus er princippet om at holde et stærkt og engageret fokus på opgaven.
  • Parallel tænkning er princippet om, at alle til enhver tid har samme fokus.
  • Ingen oplevet bedømmelse er princippet om, at man på intet tidspunkt føler sig bedømt.

Horisontal tænkning består af relevante associationer i forhold til den opgave, man arbejder med. Vores hjerne elsker at associerer. Faktisk er det det eneste, den gør, når vi tænker. De associationer, den foretager er altid bestemt af, hvor vi har vores opmærksomhed - vores fokus. Derfor er det så vigtigt at skabe et stærkt opgavefokus blandt deltagerne. Uden det vil de associationer som flytter vores viden på tværs af faggrænser, ikke være relevante for det faglige indhold i opgaven. Historien er fyldt med eksempler på, hvordan horisontal tænkning har flyttet viden på tværs af grænser. F.eks. var det Henry Fords horisontale viden om, hvordan man ”skiller køer ad” på et slagteri i Chicago, der gav ham ideen til at samle biler efter samme princip – nemlig princippet om samlebåndet. Principper er de spejle, vi kan anvende til at flytte viden fra et område til et andet – f.eks. fra slagteri til bilfabrik. I processen på Den Kreative Platform stimuleres horisontal tænkning gennem forskellige former for stimuli, som starter nye associationskæder, der igen sammensætter vores viden på nye måder, så vi bliver nytænkende.

Opgavefokus og parallel tænkning
Når vi ønsker at skabe et opgavefokus i processen, skal vi finde en måde at håndterer sindet på, så det ikke forstyrre os med irrelevante tanker, som flytter vores fokus. Sindet indeholder alt, hvad der rumsterer af tanker, følelser og fornemmelser i vores hoved. Tanker om, hvad der skete i går, hvad vi skal, når vi får fri, om de andre kan lide de ideer, man får, om der snart er kaffe, osv. Alt sammen ting, der skaber alternative fokus til opgavefokus.

Sindet er altid fyldt med forstyrrende tanker. Én måde at håndterer dem på er ved at anvende princippet om parallel tænkning. Sindets opgave er at holde et vågent øje med alt, hvad vi foretager os, for at se om der sker noget farligt eller opstår nogle muligheder. Sindet anvender alle vores hidtidige erfaringer i "sit arbejde" og er således selvfølgelig en uundværlig samarbejdspartner gennem hele livet. Problemet er bare, at sindet har en tendens til at overtage kontrollen over vores tankeaktivitet, når der er for mange ting at holde styr på. Det går ud over vores evne til at fokusere og dermed foretage relevante associationer, når vi arbejder med en opgave. Teknikken i parallel tænkning er at udnytte sindets vane med at holde øje med alt, vi foretager os. Vi tilrettelægger processen sådan, at vi ”tager sindet i hånden” ved at strukturere processen i små aktiviteter, som det er muligt at koncentrerer sig om uden at skulle tænke på andre ting samtidigt. Ved hjælp af en unik måde at facilitere processen på (som vi kalder 3D-didaktik), får vi sindet til at give slip på de forstyrrende fokus. Sindet har nemlig fulgt op at gøre med at følge med de faciliterede aktiviteter, der skifter hele tiden. I en proces på Den Kreative Platform er arbejdet derfor omhyggeligt tilrettelagt, så det altid er helt tydeligt for deltagerne, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det.

Ingen (oplevet) Bedømmelse er princippet om, at ingen deltager på noget tidspunkt må opleve at blive bedømt. Når man oplever at blive bedømt, flytter man opmærksomheden fra opgaven til sig selv, og man beskytter automatisk sig selv (sit selvbillede) ved at passe på med, hvad man siger. Den uhæmmede anvendelse af viden forsvinder og man bliver mere konform i sin måde at arbejde med opgaven. Det vil sige, at der ikke kommer nye ideer, perspektiver eller løsninger fra den deltager, som oplever at blive bedømt. Sammen med Opgavefokus og Parallel Tænkning er princippet om Ingen Bedømmelse bygget ind i faciliteringen af processen gennem 3D-didaktikken, som vi har udviklet til formålet.

3D-didaktik / Kreativitetens didaktik - I processen på Den Kreative Platform indgår en række 3D-cases fra 3D-didaktikken. Det er fysiske øvelser, som "implementerer" principperne for uhæmmet anvendelse af viden og dermed  tilvejebringer en kreativ indstilling, der gør det muligt for deltageren at anvende sin viden uhæmmet i et skabende nærvær. Disse øvelser er kontekstuafhængige. En proces er bygget op, så den skiftevis består af 3D-cases - den konkrete opgave - 3D-case - den konkrete opgave, og så videre. På den måde forberedes deltagerne løbende gennem processen til at kunne arbejde uhæmmet med den konkrete opgave.

Du kan læse mere om Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden og 3D-didaktikken i vores udgivelser på hjemmesiden. Du kan også lære mere ved at se vores online forelæsninger.