AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Kreativitet som fag på din skole

Så du udsendelsen "Blachman på skemaet"? I de 8 uger forsøget varer får bliver eleverne undervist i kreativitet af deres lærere de dage hvor Blachman ikke underviser. De materialer lærerne anvender har vi udviklet gennem vores forskning og vi afviklede et kursus for dem i kreativitetstræning og undervisningsmetoden Creative Platform Learning (CPL). Nu udbyder vi det samme kursus til dig.

Vi har selv indført kreativitet som et fag på universitetet, hvor vi lærer de studerende hvordan de kan anvende deres kreativitet i deres eget fag. Det hedder Creative Genius Semesteret. På baggrund af vores erfaring herfra samt fra samarbejdet med skoler hvor vi har arbejdet med kreative metoder gennem 15 år, foreslår vi at kreativitet gøres til et fag samtidigt med at det integreres i de eksisterende fag gennem at arbejde med fagrelevante problemstillinger i faget Kreativitet. Som pædagogisk metode til at skabe et kreativt læringsmiljø anvender vi Creative Platform Learning som vi har udviklet til undervisning i kreativitet. Den er resultatet af at tage alt, hvad vi ved fra forskningen i kreativitet alvorligt – og så gøre det i praksis.

Indhold

  • Overblik - Kreativitet som Fag og/eller integreret i andre fag? hvordan sikre vi at kreativiteten integreres i alle fag?
  • Pædagogikken i Creative Platform Learning som du selv vil blive undervist efter på kurset
  • En række forskellige Kreativitetstrænings Programmer
  • Metoden til Det Kreative Gruppearbejde (1-2-Gruppe-modellen)
  • Metoder til integration af kreatvitet i alle de andre fag

Alle metoderne på kurset er udviklet gennem vores egen forskning og serveres i det unikke kreative miljø, der er fundamentet for vores tilgang til at lære andre kreativitet. Du får også miljøet med hjem i form af en oplevelse på egen krop samt teoretisk viden om, hvordan det skabes hjemme hos dig selv.

Målgruppe

Undervisere fra alle uddannesesniveauer, der ønsker at deres elever/studerende/kursister bliver mere kreative

Tid og sted

Aalborg:

  • 6 august 2018 10-16 - Tilmeldingsfrist 30/7. 2018.

Sted: Aalborg universitet, Fibigerstræde, 9220 Aalborg Ø

København:

  • 8 august 2018 10-16 - Tilmeldingsfrist 30/7. 2018.

Forplejning: Morgenkaffe med brød (30 min. før kursusstart) - Frokost - Eftermiddagskaffe med brød

Forudsætninger: Eneste forudsætning er, at du kan deltage i HELE kurset uden afbrydelser af andre gøremål. Du skal være indstillet på, at det ikke er muligt at benytte mobiltelefon, ur og PC i kursustiden.

Pris: 1750 kr + moms

Betaling: Betaling opkræves, når holdet er oprettet (min. 8 deltagere). Nærmere besked herom følger efter tilmeldingsfristen, hvor vi ved, om holdet bliver oprettet.

Tilmelding

Mail  Jonna Langeland Christensen (jonnalc@business.aau.dk)

Få kurset hjem til jer

Hvis I er 8 eller flere fra samme institution, så kan I få kurset afholdt på jeres uddannelsesinstitution.