AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Forskningsgruppen

Omdrejningspunktet for vores forskning er, hvordan man kan skabe mere kreativitet for individer, grupper og organisationer indenfor vidensarbejde og undervisning. Derfor definerer vi kreativitet som "Uhæmmet Anvendelse af Viden". Dermed henvender vores forskning sig primært til de professioner og brancher der normalt ikke betragtes som de kreative.

Med vores forskning ønsker vi at gøre kreativiteten lettere tilgængelig for alle - både i teori og praksis. Vi vil gerne grave et par spadestik dybere og skrælle alle de støjende lag af, som vi mener kreativiteten gennem årene er blevet kapslet ind i. Kreativitet er ikke noget mystisk eller svært tilgængeligt. I teorien er det ret banalt. I praksis kan det dog være svært. Med vores forskning ønsker vi at formidle kreatvitet som noget værdifuldt og opnåeligt for alle og med vores koncepter og værktøjer ønsker vi at gøre det let tilgængeligt.

Vores ambition er at kunne fungere som et forskningsbaseret ressource center, hvor du som bruger af kreativitet kan hente viden, materialer og støtte til at gøre dig og din organisation mere kreativ.

I menuen til højre kan du finde information om Medarbejdere - Forskningsområde - Forskningsmetode