Creative platform learning

Creative Platform Learning (CPL) er en forskningsbaseret undervisningsform, der skaber et kreativt læringsrum. Det kreative læringsrum skaber et fokus og engagement, der gør det lettere for eleverne at bruge deres kreativitet til at lære. Ved anvendelse af CPL opnår vi, at eleverne samtidigt med deres faglige udvikling også udvikler deres kreativitet og entreprenørielle handlekompetence.

CPL kan anvendes i alle fag - enten som en fuldstændig erstatning eller som et supplement til din eksisterende undervisning - både i folkeskolen, på gymnasiet og på en videregående uddannelse.

Bogen om CPL gennemgår teori og en lang række eksempler på anvendelsen af CPL i forskellige fag i skolen 

Se, hvordan CPL anvendes i forskellige fag i en række videoeksempler

Kom igang med CPL på din skole

Vi kommer gerne ud på din skole og lærer jer at anvende CPL

Kontakt forskningsleder Søren Hansen sh@business.aau.dk eller 20458394. Forskningsgruppen for Uhæmmet Anvendelse af Viden, Aalborg Universitet

Se vores Facebook-side