Creative platform learning

Creative Platform Learning (CPL) er en forskningsbaseret undervisningsform, der skaber et kreativt læringsrum. Det kreative læringsrum skaber et fokus og engagement, der gør det lettere for eleverne at bruge deres kreativitet til at lære. Ved anvendelse af CPL opnår vi, at eleverne samtidigt med deres faglige udvikling også udvikler deres kreativitet og entreprenørielle handlekompetence.

Creative Platform Learning kan anvendes i alle fag, hvor du ønsker at give eleverne mulighed for at anvende deres kreativitet i højere grad .Enten som en fuldstændig erstatning eller som et supplement til din eksisterende undervisning. Du kan anvende CPL både i folkeskolen, på gymnasiet og på en videregående uddannelse ligesom vi selv gør på Creative Genius Semesteret på Aalborg universitet.

CPL er udviklet med fokus på at optimere elevens kreativitet og griber derfor ind i en lang række "standard situationer" i den daglige undervisning. Ligefra hvordan du arrangerer borde og stole efter hvad eleverne arbejder med til hvordan du kan organisere gruppearbejdet så der bliver mere plads til de enkelte elevers kreativitet.

Hvis du vil have det hele med kan du læse Bogen om CPL som gennemgår teori og en lang række eksempler på anvendelsen af CPL i forskellige fag i skolen. Du kan også se hvordan CPL anvendes i forskellige fag i en række videoeksempler.

Kom igang med CPL på din skole

Vi kommer gerne ud på din skole og lærer jer at anvende CPL

Kontakt forskningsleder Søren Hansen sh@business.aau.dk eller 20458394. Forskningsgruppen for Uhæmmet Anvendelse af Viden, Aalborg Universitet

Se vores Facebook-side