AAU logo

Forskningsgruppen for uhæmmet vidensanvendelse

Kreativitet for individer, grupper og organisationer

Vi er en forskninggruppe på Aalborg universitet, der med vores forskning og undervisning ønsker at bidrage til, hvordan individer, grupper og organisationer kan blive mere kreative. Vi har udviklet en teori om, hvordan vi alle kan blive bedre til at anvende vores kreativitet inden for vidensarbejde og uddannelse. Teorien anvendes i en række praksisnære koncepter til at skabe kreativitet og entreprenøriel handlekompetence i uddannelser, innovative forløb, produktudvikling og organisationsudvikling. Herunder finder du beskrivelser af teori, koncepter, en lang række materialer og værktøjer samt de kurser, vi udbyder.

Teorien og Forskningen

Teorien og forskningen bag koncepterne på Den Kreative Platform på Aalborg Universitet (AAU).Vi forsker i kreativitet og har udviklet teorien om Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Teorien anvendes i de koncepter du finder her på siden. Læs mere om teorien.

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform på Aalborg Universitet (AAU).Metode til kreative processer i forbindelse med produktudvikling, organisationsudvikling og undervisning. Læs mere om Den Kreative Platform.

Creative Platform Learning

Creative Platform Learning på Aalborg Universitet (AAU).CPL er en undervisningsform, der træner og anvender elevens kreativitet i alle fag. Læs mere om CPL.

Creative Genius-uddannelsen på Aalborg Universitet (AAU).En unik 1-årig uddannelse på deltid for dig, der ønsker at gå i dybden med din egen og andres kreativitet i både teori og praksis. Læs mere på Creative Genius-hjemmesiden.

kreatvitet - hvad, hvor og hvorfor

kreatvitet - hvad, hvor og hvorfor

Her finder du en række pixi artikler der formidler væsentlige elementer fra vores forskning. Gå til pixi artikler om kreativitet

Kurser, Foredrag og Processtyring

Kurser, foredrag og processtyring. Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse på Aalborg Universitet (AAU).Vi har stor erfaring i at afholde kurser samt kreative processer til ethvert formål. Læs mere om kurser, foredrag og processtyring.

Materialer og Værktøjer

Materialer og værktøjer til skabelse af kreativitet. Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse på Aalborg Universitet (AAU).Materialer og værktøjer, du kan bruge til at skabe kreativitet for dig selv og andre. Se materialer og værktøjer.