Kreativitet for individer, grupper og organisationer

Med vores forskning og undervisning ønsker vi at bidrage til hvordan individer, grupper og organisationer kan blive mere kreative. Fra vi som børn starter i skolen til vi som voksne arbejder i diverse virksomheder og organisationer er der brug for at vi udvikler vores kreativitet og anvender den til at nytænke dagligdagens udfordringer.

Derfor har vi udviklet teorien om Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Med uhæmmet mener vi at kunne anvende hele sin viden uden at sidde fast i faglige, sociale eller kulturelle tanke- og handlemønstre som begrænser kreativiteten.

Teorien anvendes i en række praksisnære koncepter til at skabe kreativitet og entreprenøriel handlekompetence i uddannelse, produktudvikling og organisationsudvikling.

  • Kreativitetens Didaktik er teorien omsat til en didaktisk og pædagogisk praksis som skaber et kreativt arbejds- eller undervisningsmiljø. Den er grundlaget for de øvrige praksisnære koncepter.
  • Embodied Training Program for New Thinking (creativity) er et koncept til træning af kreativitet i organisationer med henblik på at skabe kreative individer og organisationer.
  • Den Kreative Platform er en procesmetode til afvikling af kreative processer i bl.a. undervisning, produkt- og organisationsudvikling.
  • Creative Platform Learning er en undervisningsmodel til alle uddannelser, hvor kreativiteten anvendes som middel til at styrke fagligheden i alle fag. Den bygger i vid udstrækning på Den Kreative Platform.

Du kan finde meget mere om vores koncepter, teori og forskningsmetode i menuen til højre. Alle materialer er Open Source, som du frit kan anvende. 

Creative Genius uddannelsen:

Ét-årig deltidsuddannelse hvor du udvikler og anvender din og organisationens kreativitet i teori og praksis. 

Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden handler om hvordan Individer, grupper og organisationer bliver mere kreative. Vi har samlet resultaterne af vores forskning i bogen som gennemgår vores teori om Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden samt vores praksisnære koncepter Den Kreative Platform, Embodied training program for new thinking og Kreativitetens didaktik. Den Danske udgave købes ved at følge dette link

Bogen er også udgivet i en engelsk udgave som er en opdatering af den danske udgave

Enhancing creativity for individuals, groups and organizations kan købes ved at følge dette link